O autorce

Joanna Zajączkowska- Burtowy

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa rodzinnego, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Adwokat zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej Lexfamilia;

Mediator sądowy;

Autorka monografii poświęconej tematyce kontaktów z dzieckiem oraz licznych publikacji poświęconych prawu rodzinnemu, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach naukowych, współautorka komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stała recenzentka Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego.

Recenzje profesorskie

„Sposób prowadzenia rozważań zarówno w warstwie dogmatycznej, jak i komparatystycznej, oceniam wysoko. (…) Przeprowadzone rozważania dogmatyczne dowodzą umiejętności dokonywania wnikliwej analizy przepisów prawa, a rzetelność prezentacji poglądów doktryny i orzecznictwa budzi szacunek.”

Dr hab. Marek Andrzejewski, prof.US

„Autorka wybrała temat doniosły społecznie. Opracowała go w sposób monograficzny w zakresie pełnym (…). Takie ujęcie tematu (zważywszy na prezentowane unormowania oraz obszerność i sposób prezentacji) nie jest mi znane w publikowanych polskich opracowaniach.”

Dr hab. Elżbieta Holewińska -Łapińska, prof. IWS

„Uporządkowanie powyższej materii, jak i podjęta przez autorkę próba odpowiedzi na liczne pytania powstałe na bazie jej analizy, będą przydatne zarówno dla osób wykonujących zawody prawnicze, w tym sędziów orzekających w sprawach o ustalenie kontaktów, jak również dla teoretyków prawa zajmujących się zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego”.

Dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG